Studentrådet avd. IR:

Nytt studentråd.

Det har blitt valgt nytt studentråd, og har funksjontid fra 01.01.15 til 31.12.15. Rådet har nå følgende medlemmer:

Valg 2015!

Nå er det igjen tid for valg av nye styrer, råd og utvalg!
Ønsker du å være med på å påvirke din og andre studenters skolehverdag har du nå muligheten! 
Studenter kommer til å stå i kantina med informasjon om de forskjellige vervene og er åpne for spørsmål. 

Om du ikke ønsker å stille til valg trenger vi at du stemmer på kandidatene! Det vil bli satt opp datamaskiner i vrimlearialet du kan stemme på! 

Godt valg, hilsen oss i studentrådet avdeling IR!

Valg av fadderledere 2014

Torsdag den 13.02.14 valgte studentrådet fadderledere til å organisere neste fadderperiode. Det var en jevn kamp mellom kandidatene, men Jenny Camilla Johansen (12DESIGN) og Joakim Lind (13KJE), ble henholdsvis valgt til lokal fadderleder, og lokal nestleder. Gratulerer så mye!

Fellesseminaret 2014

Den 12.02.14 deltok studenttilltsvalgte fra hele høgskolen, og ansatte ved HiØ på fellesseminaret. Hensikten med fellesseminaret var å ta opp aktuelle problemer som angår både studenter og ansatte.

Årets tema var "Studiekvalitet - nødvendig for Norges mest attraktive høgskole?". Her ble det holdt foredrag av NSO (Norsk Studentorganisasjon), NOKUT,  PULS (Program for undervisning, læring og studiekvalitet), og rektor Hans Blom.

I tillegg til å snakke om studiekvalitet, tok de forskjellige foredragsholderne for seg dette:

Det hele ble avsluttet med en paneldebatt mellom HiØ sine ansatte og studenter.


Årets første tillitsvalgtsmøte!

Tisdag den 21.01.14 ble årets første tillitsvalgsmøte holdt. Møtet ble holdt på Kranen SFO, og det ble servert pizza. Referatet fra møtet kan finnes her.


                     

Kick-Off 2014 på Inspiria

Alle nye tillitsvalgte fra studentrådene ved Høgskolen i Østfold fikk opplæring under Kick-Off 2014 til Studentparlamentet. Fra IR stilte følgende medlemmer:

Seminaret ble holdt ved Quality Hotel i Fredrikstad den første dagen, og Insipiria Science Center den andre. På Quality Hotel ble det gitt mye informasjon rundt studentdemokratiet, studentsamfunnet, og opplæring av styremedlemmene i deres respektive oppgaver. På kvelden fortsatte opplegget på Kranen SFO, for deltakerne fikk kjørt seg i retorikk. Da opplegget var over, koste alle seg med sosialt samvær til sent på natt.

Dagen derpå fortsatte ferden til Insipria, og studentrådene fikk vite om forskjellige studentorganisasjoner og høyere utdanning generelt. Etter lunch ble det også tatt gruppebilde:

Foto: Bård Halvorsen.

En artig post på programmet var uten tvil teambuildingen. Den bestod av fem forskjellige poster, hvor deltakerne fikk morsomme oppgaver som  testet sansene deres. De skulle bl.a. bygge pyramider iført briller med styke -15, føle seg frem til hva som var i forskjellige bokser, og sortere små pinner med forskjellige farger, slik som vist under:

Foto: Bård Halvorsen

Det hele ble avsluttet med årets første studentparlamentsmøte og studentrådsmøte. På studentrådsmøtet tok vi opp hva vi hadde lyst å jobbe med, og hva vi skulle ta opp på neste tilltsvalgtsmøte.

Nytt studentråd.

Det har blitt valgt nytt studentråd, og har funksjontid fra 01.01.14 til 31.12.14. Rådet har nå følgende medlemmer:

Mer utfyllende informasjon om hvert av medlemmene finner man her.

Lik Studentparlamentets facebook side!