Studentrådene

- ditt talerør mot avdelingens ledelse
og bindeleddet mellom klassetillitsvalgte og Studentparlamentet

Studentrådet er avdelingens øverste studentorgan, og er hjemlet i Lov om Universiteter og Høgskoler.

Medlemmene i studentrådet velges ved urnevalg hver høst, i november måned, og sitter for ett kalenderår av gangen. Studentrådet består av leder, nestleder, infoansvarlig, valgansvarlig og tillitsvalgtansvarlig.

Studentrådet skal være studentenes talerør i saker som gjelder studentene ved avdelingen, og skal også være høringsinstans i saker der studentenes mening skal fremmes.

Studentrådet kan bringe saker videre til Studentparlamentet ved behov. Leder av studentrådet sitter som fast medlem i Studentparlamentet i kraft av sitt verv.

På sidene i menyen til venstre kan du finne informasjon om studentrådet på avdelingen din.

Her kan du finne kontaktinformasjonen for Studentrådene 2015.